Äventyrarscout

Äventyrarna har sina scoutmöten på  tisdagar kl.19:30-21:00. Vi lär oss bland annaat att hantera knivsåg och yxa, vi får även planera några möten per termin själva. Lekar och annat kul sker också på våra möten. Programmet ser du nedan.


Just nu berriver vi vår verksamhet mestadels under helger tillsammans med övriga avdelningar.


Terminsprogram hösten 2021


07 september    Terminsstart, bygga hinderbana


14 september    Patrullindelning och hajkplanering


18--10 september    Kanothajk Västra Örten


21 september    Pinnbröd och narrarna


28 september    Eldning


05 oktober   Fotognlyktor och fotogenkök


12 oktober     Hajkbomb


19 oktober    Knopar


26 oktober Grillning


02 november     H Ö S T  L O V - Inga scouter


09 november   Välj Intressemärke


16 november    sjukvård


23 november    Tändstål


30 november    Välj intressemärke


07 december   Terminsavslutning med  poängjakt och fika


11 januari 2022 Terminsstart