Utmanarscout

Utmanarna är de äldsta scouterna, de har scoutmöten på onsdagar kl 19:30-21.Utmanarna planerar det mesta av sin verksamhet själva med stöd från ledare.