Kalenderhändelser skrivna med:

blå färg är för scouter

svart färg är för ledare och arrangeras av förbunet eller liknande

Röd färg för kårens ledarsamlingar