Covid 19

Här finns den information som vi får från vårt scoutförbund, nedan finns länkar til NSFs coronasida  och Folkhälsomyndigheten


9 juni: Lokala restriktioner Värmland

idag meddelades det att from fredag tom midsommarhelgen ska alla läger, dagläger, cuper osv stllas in som ett led att försöka minska smittspridningen bland barn oc unga. Detta innebär att vi tyvärr måste ställa in lägret i Mangskog


20 maj: Nytt besked från Folkhälsomyndigheten – lägerverksamheter tillåts i sommar!

På presskonferens den 20 maj har Folkhälsomyndigheten meddelat att man ändrar restriktionerna som bland annat rör lägerverksamheter. Från den 1 juni är det tillåtet att genomföra läger i mindre skala.


 Detta innebär i korthet:

 • Läger kan anordnas både inomhus och utomhus.
 • Det finns inga restriktioner i längden på läger.
 • Det är bra om läger riskbedöms utifrån Folkhälsomyndighetens förebyggande åtgärder och planeras för att minska riskerna för smittspridning.
 • Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom.


Utgångspunkten för de nya allmänna råden är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver lägerverksamheterna vara beredda på att planera om.


Vår rekommendation till scoutkårerna är därför:

 • Planera för mindre och smittsäkra läger.
 • Håll koll på om det förekommer avvikande lokala bestämmelser. Till exempel har varje regions smittskyddsläkare långtgående befogenheter i den egna regionen.
 • Följ Folkhälsomyndighetens förebyggande åtgärder nedan.


Förebyggande åtgärder: 

 • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis klass, lag, kollogård, konfirmandgrupp eller liknande och att dessa, så långt som möjligt, inte blandas med varandra under lägret. Detta gäller även resor till och från lägret.
 • Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare. Det kan gälla i matsalen, entréer, samlingsrum och andra gemensamma utrymmen.
 • Arrangera övernattning med få personer i samma rum, undvik stora sovsalar.
 • Ta fram rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymtom och rutiner för hemresa så snart som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symtom.
 • Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel biokväll, öppet hus, föräldrabesök, stora tävlingar eller föreställningar.
 • Förlägg så mycket som möjligt av lägerverksamheten utomhus.
 • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan flera deltagare än den avgränsade gruppen, exempelvis avslutningsdisco för hela lägret.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Undvik att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.
 • Tänk på att dessa åtgärder även gäller ledare som inte heller bör blandas mellan grupper och aktiviteter.


Vi ses på en lägeräng i sommar!


12 maj: Vad vet vi just nu?

Smittspridningen är fortsatt hög i samhället. Regeringen har meddelat att det inte kommer att ske några lättnader avseende restriktioner generellt, men att det från och med 1 juni kommer tillåtas anpassningar av restriktionerna för vissa typer av verksamheter och evenemang. Det innebär bland annat att kollo- och lägerverksamheter kommer att tillåtas, läs mer om detta längre ner.


Enligt Folkhälsomyndigheten är det följande generella regler som gäller:

 • Fritidsaktiviteter är viktiga, men måste genomföras på ett säkert sätt.
 • Om man genomför fritidsaktiviteter ska man
  • hålla avstånd till varandra
  • inte dela utrustning med varandra
  • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
  • resa till och från aktiviteten individuellt
  • utföra aktiviteten i mindre grupper
  • undvika gemensamma omklädningsrum


Som alltid är det mycket viktigt att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.


Det är alltså möjligt att bedriva idrotts-, kultur-och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare. När det gäller Scouterna rekommenderar vi att verksamheten endast sker med barn och ledare från den lokala scoutkåren och att kåren inte ordnar arrangemang med andra kårer från andra orter. Dessutom rekommenderar vi dels att kårerna gör en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens bedömningsverktyg och dels använder er av Scouternas riskanalys (inkl checklistor) som komplement för hajker och läger.


I övrigt är de rekommendationer som Scouterna har kring scoutverksamhet oförändrade. Det är den enskilda kåren som behöver fatta ett eget beslut, där utgångspunkten är att hålla igång scoutverksamhet för barn och unga, men under alternativa former. Det kan betyda digitala scoutmöten, men det kan också innebära utomhusverksamhet. Ett kårläger kan bli ett dagläger, och så vidare.


Kom ihåg! Vårt gemensamma mål är att i möjligaste mån, fortsätta med rolig och trygg verksamhet tillsammans med våra scouter.


Läs mer om restriktionerna på Regeringskansliets hemsida


Vad gäller för sommarens lägerverksamheter?


2Under presskonferensen som hölls onsdagen den 12 maj meddelade regeringen sitt beslut om att från och med 1 juni tillåta anpassningar av restriktionerna för vissa typer av verksamheter och evenemang. Det innebär bland annat att kollo- och lägerverksamheter kommer att tillåtas. Men detta är också helt beroende av att rådande restriktioner följs, att smittspridningen avtar och att vaccinationer genomförs i tillräcklig utsträckning. Scouterna rekommenderar scoutkårer att planera för lägerverksamhet i sommar med beredskap att göra omställningar på kort varsel.


Budskapet från FOHM är att, om möjligt, fortsätt att planera för mindre och smittsäkra läger i sommar. FOHM har förberedelse för att snabbt ändra restriktionerna om smittspridningen i samhället förbättras.


Vår rekommendation till scoutkårerna är därför:

 • Försök, så långt det är möjligt, att hålla planeringen för sommarens läger öppen.
 • Planera för mindre och smittsäkra läger.
 • Håll koll på om det förekommer avvikande lokala bestämmelser. T ex har varje regions smittskyddsläkare långtgående befogenheter i den egna regionen.


Kom ihåg – att alla bedömningar ovan är beroende på att smittspridningen i samhället minskar. Om inte, kan vi anta att regeringen kommer att besluta om förlängda restriktioner.


Kom ihåg att kolla regionala/lokala restriktioner


Det är viktigt att arrangörer och ledare håller koll på vilka lokala restriktioner som gäller i den egna regionen eller kommunen. Eftersom smittläget skiljer sig en del mellan olika regioner, har de lokala myndigheterna möjlighet att utfärda lokala restriktioner som medför begränsningar för till exempel fritids- och lägerverksamheter.