Kalenderhändelser skrivna med:

blå färg är för scouter

svart färg är för ledare.