Covid 19

Här finns den information som vi får från vårt scoutförbund, nedan finns länkar til NSFs coronasida  och Folkhälsomyndigheten


4 februari: Nya direktiv öppnar upp för vår verksamhet

Den 4 februari 2021 meddelade regeringen under sin presskonferens att verksamheter för barn och unga födda 2002 och senare bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt. Den 21 januari beslutade regeringen att fritidsverksamhet för barn och unga, födda 2005 eller senare, har tillåtelse att ha igång sin verksamhet, både inomhus som utomhus. Nu är bedömningen att även äldre ungdomar ska få delta i fritidsverksamhet. Läs mer här.


– Den samlade bedömningen är att de positiva effekterna av att öppna upp för gymnasieungdomar väger upp riskerna, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson

.

Vi vill dock fortsatt uppmuntra till att genomföra scoutverksamheten utomhus eller digitalt så långt som möjligt ett tag till! Samt ställa in verksamhet som inte kan genomföras på ett säkert sätt.


Läget ser olika ut i olika delar av landet, så precis som tidigare är det upp till kåren att i slutändan själva bestämma hur ni vill göra. Om era lokala förutsättningar tillåter, och ni kan genomföra en coronasäker verksamhet så planera för det. Om inte, ställ om till annat. Om inte det går, ställ in. Vill ni inte ställa in men ändå inte vill träffas. Ja då finns både vårt eget material Hemmascouting eller Scouternas tips för digitala scoutmöten att hämta inspiration ifrån. Vårt gemensamma mål är att i möjligaste mån fortsätta med rolig och trygg verksamhet på ett eller annat sätt tillsammans med våra scouter.


I övrigt vill vi uppmuntra till att följa myndigheternas riktlinjer och gör en riskbedömning inför varje möte. Använd gärna Scouternas riskanalys-mall vid läger och hajker. (Uppläst version)

.


21 januari: Nya direktiv öppnar upp för vår verksamhet!

Den 21 januari meddelade regeringen att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus, ska kunna hålla öppet. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifterna och allmänna råd kan följas.


Vi vill dock fortsatt uppmuntra till att genomföra scoutverksamheten utomhus eller digitalt så långt som möjligt ett tag till! Samt ställa in verksamhet som inte kan genomföras på ett säkert sätt.


Läget ser olika ut i olika delar av landet, så precis som tidigare är det upp till kåren att i slutändan själva bestämma hur ni vill göra. Om era lokala förutsättningar tillåter, och ni kan genomföra en coronasäker verksamhet så planera för det. Om inte, ställ om till annat. Om inte det går, ställ in. Vårt gemensamma mål är att i möjligaste mån fortsätta med rolig och trygg verksamhet på ett eller annat sätt tillsammans med våra scouter.

 

12 januari: Äntligen nytt år och en ny scouttermin snart igång.

Äntligen nytt år och en ny scouttermin snart igång. Under julhelgen har vaccineringen startat i landet och sedan den 10 januari har en tillfällig pandemilag trätt i kraft. Coronaläget är ytterst allvarligt just nu, med en stor smittspridning och starka restriktioner. Som under hela den här pandemin svänger allt snabbt, vilket gör det väldigt svårt för oss alla att planera långsiktigt.


Förbundsstyrelsen och kansliet följer utvecklingen noga och för samtal med både IOGT-NTO-rörelsen och Scoutrörelsen. Vi är fortsatt förhoppningsfulla för att kunna ses och bedriva scoutverksamhet på ett tryggt, anpassat och säkert sätt.


Förbundsstyrelsen har landat i att vi, baserat på rådande läge och restriktioner, ser positivt på att starta upp verksamheten igen. Men att ni fram till 24 januari ses digitalt. Anledningen är att nuvarande restriktioner från Folkhälsomyndigheten sträcker sig till 24 januari samt att smittskyddsläkare i vissa regioner gått ut med att även utomhusträning för barn bör undvikas just nu för att minska smittspridningen.


Läget ser dock olika ut i olika delar av landet, så precis som tidigare är det upp till kåren att i slutändan själva bestämma hur ni vill göra. Om era lokala förutsättningar tillåter, och ni kan genomföra en coronasäker verksamhet så planera för det. Om inte, ställ om till annat. Om inte det går, ställ in. Vårt gemensamma mål är att i möjligaste mån fortsätta med rolig och trygg verksamhet på ett eller annat sätt tillsammans med våra scouter.


Som vi alla vet kan restriktioner ändras snabbt och därför är vårt råd att ni i planeringen har beredskap för att med kort varsel ändra planer och att ha utgångspunkten att på något sätt hålla igång verksamhet för barn och unga.


Vi går mot ljusare och varmare tider med förhoppning om att vi snart kan bedriva vår verksamhet som vanligt igen!